BİREYSEL KREDİ BAŞVURU FORMU

Değerli müşterimiz,

1.1 Kredi Talebinde Gerekli Belgeler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
     1.) Bireysel kredi başvuru formunu tam olarak doldurmanız gerekmektedir.
     2.) Başvuru sahibi ile varsa kefil yada kefillerin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
     3.) İkametgah belgesi veya borçlu adına kayıtlı en son tarihli telefon,elektrik,gaz,su vb. faturalardan birinin fotokopisi

        - Ücretlilerin kredi taleplerinde 1.1.deki belgelere ek olarak:
     4.) Başvuru sahibi ile varsa kefil yada kefillerin çalıştıkları işerlerince onaylı Ücret Bordroları
     5.) Çalıştıkları kurumdan alacakları kurum mensubu olduklarına, imzaların kendilerine ait olduğuna ve maaşlarında herhangi bir kısıtlama olmadığına dair kurum yazısı

          -Emeklilerin kredi taleplerinde 1.1deki belgelere ek olarak;
     4.) Emeklilerin maaş aldıkları Bankalardan onaylı maaş hesaplarının ekstresi

          - Serbest meslek sahiplerinin kredi taleplerinde 1.1deki belgelere ek olarak;
     1.) Bağlı olduğu Odadan onaylı Oda Kayıt Belgesi
     2.) Vergi levhası, Hesap Özeti, İmza sirküleri

         -Esnaf ve Sanatkarların kredi taleplerinde 1.1deki belgelere ek olarak;
     4.) Kredi talep eden kişinin Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduklarını gösterir Oda Kayıt Belgesi
     5.) Vergi levhası,Hesap özeti,İmza sirküleri
     6.) Kişinin mal varlığını tespit edebilmek amacıyla tapu,araç ruhsatı vb. belgeler 

* ile belirtilen alanlar doldurulması zorunlu alanlardır!...2. Kimliğiniz
*Adınız :   *Soyadınız :  
*Cinsiyet :  Kadın  Erkek VB Müşteri No :  
*Anne Kızlık Soyadı :   *Baba Adı :  
*Öğreniminiz :  İlk Orta Lise Yüksekokul
*Uyruğunuz :  
*Doğum Yeriniz :   *Doğum Tarihiniz :  
*İlçe :   *Medeni Durumunuz :  Evli BekarDul/Boşanmış
*İl :  
*Nüfus Cüzd. Seri No :  
*Düzenlendiği Yer :   *Düzenleme Tarihi :  
*TC. Kimlik No :   Vergi No :  
3. Bağlı Olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu
Emekli Sandığı Sicil No:  S.S.K. Sicil No: 
Bağ-Kur Sicil No: 
Diğer (Belirtiniz) :   Sicil No :  
4. Oturduğunuz Ev
*Adresiniz :  
*Şehir :   *Cep Telefon No :  
Posta Kodu :   *Telefon :  
Kaç Yıldır Bu Adreste Oturuyorsunuz?
Oturduğunuz ev Kendi EvinizKiraLojmanAile Fertlerinden Birine Ait
Kira İse Aylık Miktarı :  
Oturduğunuz ev Sizin veya aile Fertlerinden Birinin İse:
Evin İpoteği Var mı? :  Evet  Hayır Evin Borcu Var mı? :  Evet  Hayır
İpoteği yada Borcu Varsa:
Aylık Ödenen Tutar: :   İpoteğin Lehdarı :  

İleri >>   Çıkış